Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Eerstelingenoffer

  Zondag 28 januari 2018
  Spreker: Ismee Wubs

  Titel: Eerstelingenoffer

  Leviticus 23
  Deuteronomium 16:1-2
  Deuteronomium 16:10
  Deuteronomium 8:8
  Nehemia 8:1-10
  Nehemia 10:35a
  Nehemia 12:44
  Romeinen 11:16
  Nehemia: Gods volk is weer terug en de wet wordt weer voorgelezen. Belijdenis van schuld en hernieuwde toewijding aan Gods wetten.