Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Geld en bezittingen

  Zondag 5 maart 2017
  Spreker: Jedidja Wubs

  Titel: Geld en bezittingen

  1 Korinthe 10:26
  Haggaï 2:9
  1 Korinthe 6:19,20
  Mattheüs 25
  Genesis 1:28
  Deuteronomium 8:18
  1 Timotheüs 6:17
  Prediker 5:18
  1 Timotheüs 6:10
  Filemon 4:11-13
  Spreuken 22:7
  Galaten 5:1
  Lukas 16:10-12
  Mattheüs 6:19,21
  Mattheüs 6:35
  Mattheüs 25
  Mattheüs 6:24
  Prediker 5:9
  Markus 4:18,19
  1 Timotheüs 6
  1 Timotheüs 6:10
  Handelingen 20:35
  1 Timotheüs 6:17-19
  2 Korinthe 6
  Markus 10:45
  Lukas 22:19