Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Koninkrijk van God

  Zondag 11 februari 2018
  Spreker: Jedidja Wubs

  Titel: Koninkrijk van God

  Romeinen 14:17
  Mattheüs 6:33
  Johannes 3:2-12
  Mattheüs 23:27,28
  Lucas 11:39
  Romeinen 10:3,4 (Gerechtigheid)
  1 Johannes 1:9
  Romeinen 5:1 (Vrede)
  Filippenzen 4:6,7
  Johannes 15:11 (Vreugde van de Heilige Geest)
  Psalm 51