Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Sola deo gloria – alleen aan God alle eer

  Zondag 5 november 2017
  Spreker: Ismee Wubs

  Titel: Sola deo gloria – alleen aan God alle eer

  Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen.
  Hem zij de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen
  Romeinen 11:36

  1. Uit God
  Genesis 1:26a
  Psalm 8:5-6

  2. Door God
  Gen 2:7, Job 33:4, 1 Kor 8:6

  3. Tot God
  Spr. 16:4a, 1 Kor 6:20, Jesaja 25:3, Ps 99:9, 115:1

  1 Korintiers 10:31
  1 Korintiers 6:20
  Jesaja 25:1
  Jesaja 42:12
  Psalm 99:9
  Psalm 115:1
  Psalm 119