Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Connect

  ‘Connect’ is speciaal ontworpen voor iedereen die wil groeien in zijn geloof, wil weten waar we als kerk voor staan en wil onderzoeken of de Helperkerk zijn/haar geestelijk huis is. In de Connect serie komen de volgende onderwerpen aan bod:

  – Bekering: het nieuwe leven
  – Geloof: het nieuwe leven
  – Maak discipelen
  – Waterdoop
  – Vervuld zijn met de Geest
  – Groeien in geloof
  – Heerschappij van Jezus
  – Geplant zijn in de gemeente
  – Gods eeuwig plan
  – Gods herstelplan met de gemeente
  – Ledemaat zijn en het lichaam Christus
  – Toewijding aan de gemeente
  – Een gemeente bouwen volgens Gods patroon
  – Onze specifieke gemeentevisie
  – Het leiderschap in de gemeente
  – Rentmeesterschap
  – De fundamentele principes waarop wij bouwen
  – Heiligheid en trots
  – Loyaliteit en trouw
  – Verbondsrelatie
  – Waar kan ik mij inzetten? En geestelijke gaven
  – Lidmaatschapsconvenant