Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Helperkids

  “Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat” (Deuteronomiun 6:7).

  “Wij zullen ze niet verbergen voor hun ​kinderen​, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de ​kinderen​ die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun ​kinderen​ vertellen; zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen,” (Psalm 78:4,6-7)

  Onze missie                                                                                                                                                    

  Dat kinderen Jezus mogen ontmoeten en Hem mogen dienen met heel hun hart, met heel hun ziel, met heel hun verstand en met al hun kracht en hun naaste lief zullen hebben als zichzelf (Marcus 12:30)

  1. We willen kinderen het evangelie bekend maken (Marcus 16:15)
  2. We willen kinderen bij God brengen (Marcus 10:13-16 en Job 42:5)
  3. We willen kinderen het Woord onderwijzen (Psalm 78:4-8)
  4. We willen kinderen leren hoe ze Jezus kunnen dienen en eren (Mattheus 28:19, 1 Korinthe 12:12, 1 Korinthe 12:7)
  5. We willen samenwerken met de Ouders, die de kinderen dagelijks opvoeden (Deuteronomium 6:4-9

  We geloven dat kinderen net als de volwassenen:

  • Vanaf een jonge leeftijd zondebesef kunnen hebben
  • Kunnen bidden en een relatie met God kunnen hebben
  • Kunnen groeien in de gaven en vrucht van de Heilige Geest en zich daar ook naar uit mogen strekken
  • Kunnen aanbidden/een levensstijl van aanbidding kunnen ontwikkelen
  • Het evangelie kunnen verkondigen op hun eigen niveau
  • Volwaardig deel kunnen zijn van de gemeente en lichaam van Christus

  Er is een fantastisch kinderteam dat deze missie ook nastreeft en er elke week weer voor de kinderen wil zijn. We hebben vanuit onze eigen identiteit en missie zelf een geweldig lesprogramma ontwikkeld in de gemeente. We gaan structureel met de kinderen per leeftijdsgroep door de Bijbel heen. Zo brengen wij in elke leeftijdsgroep van het kinderwerk precies datgene dat we graag over willen brengen aan onze kinderen.

  Ons kinderwerk is onderverdeeld in de volgende drie groepen:

  Helperkids Crèche (0 t/m 3-jarigen)
  Helperkids onderbouw (groep 1 t/m 4)
  Helperkids bovenbouw (groep 5 t/m 8)

  De Helperkids onderbouw en bovenbouw aanbidden met de hele gemeente op zondag mee (10.30-11.00 uur) en gaan daarna naar hun eigen diensten (11.00-12.00 uur).

  1 keer per maand komen alle kinderen in de basisschoolleeftijd samen voor een supervette Kidspraise (10.30-12.00 uur).

  Kidsclub

  Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren we elke herfst- en voorjaarsvakantie een supergezellige en leerzame kidsclub. Alle vriendjes en vriendinnetjes zijn dan natuurlijk ook van harte uitgenodigd om te komen!