Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Zending

  Bolivia en Indonesië

  We geloven in het belang van zending omdat God ons in Mattheüs 28:19-20 de grote opdracht heeft gegeven om het goede nieuws van Zijn reddingbrengende evangelie te verspreiden aan alle volken.

  Zo ondersteunen we onder meer het werk van onze zendeling Trinke Miedema in Bolivia genaamd Por todo el mundo en ondersteunen we een weeshuis in Indonesië, Panti Sosial Asuhan Anak Parapattan.

  Website: www.portodoelmundo.com

  Por todo el mundo

  Cesar, Evelin en Trinke

  Panti Sosial Asuhan Anak Parapattan

  Het gebouw van het weeshuis

  Het Parapattan Weeshuis

  Kinderen uit het weeshuis