Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

    Zorggroepen

    Een gemeente kan niet zonder kleine groepen (een groep tot +/- 12 personen) waar je gestimuleerd wordt in je geloofsleven en waar zorg voor elkaar is. In onze gemeente noemen wij deze groepen zorggroepen. Een zorggroep is eigenlijk de gemeente in het klein. De zorggroep komt wekelijks bij elkaar om God te zoeken en Hem te aanbidden. Gebed heeft ook een belangrijke plaats in de zorggroep. Naast deze bijeenkomsten komt het aspect ‘zorg dragen voor elkaar’ tot uitdrukking door elkaar op te zoeken en elkaar zoveel mogelijk te helpen. Ook gezellige uitjes, shoppen in onze mooie stad, BBQ’s etc. zijn natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de zorggroep. Ons doel is dat er in onze zorggroepen vriendschappen ontstaan voor het leven.

    Een gemeente is zo sterk als de zorggroepen sterk zijn! Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen een plekje vindt in een zorggroep.

    Gebedsgroep

    Daarnaast hebben we ook speciale zorggroepen die zich speciaal richten op gebed. Elke maandagochtend bijvoorbeeld komt een gebedsgroep van 10.00-12.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Helperkerk bijeen om specifiek voor de gemeente te bidden.