Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Over ons

  WAARDEN & VISIE

  DIENEN, DRAGEN, DELEN, DOEL

  De visie van de Helperkerk. De vijfvoudige bediening uit Efeziërs 4.

  HISTORIE

  ONS VERHAAL

  We weten uit kerkenraadstukken van de hervormde kerk in Emden dat er al in 1557 geheime hagepreekdiensten werden gehouden op het landgoed van jonkheer Derk Coenders.

  ONS TEAM

  LEIDINGGEVENDEN, OUDSTEN, COMMUNICATIE

  De Helperkerk is een levendige en bruisende kerk in Groningen (Helpman) waar God, de Helper, zichtbaar levens verandert.

  MFG

  MINISTERS FELLOWSHIP GLOBAL

  Een gemeenschap van voorgangers die één zijn in leer, visie karakter, waarden en doel.