Mad Designer at work

De Helperkerk site is onder constructie!

Plaats voor samenkomst
Coendersweg 58
9722 GJ Groningen

Kantoor en postadres
Waldeck Pyrmontplein 13a
9722 GP Groningen

De gemeentesamenkomst begint
elke zondag om 10:30 uur.

Preken op Spotify
Link: Recente preken

Preken op Anchor
Link: Recente preken