Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Afwijzing of acceptatie

  Zondag 10 februari 2019
  Spreker: Anton Goldberg

  Titel: Afwijzing of acceptatie

  Mattheüs 4:18-22
  Mattheüs 11:28-30
  Johannes 15:16
  Johannes 14:12
  Lukas 9:23
  Lukas 14:25
  Filippenzen 3:8
  Jakobus 1:2-4
  Johannes 16:33
  2 Korinthe 5:11-12
  Johannes 17:4
  Filippenzen 2:14-15
  Jesaja 60:1
  Filippenzen 1:20-21
  Johannes 21:19