Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Een juiste Bijbelse houding tegenover bezittingen

  Zondag 30 september 2018
  Spreker: Ismee Wubs

  Titel: Een juiste Bijbelse houding tegenover bezittingen

  Prediker 5:18
  1 Timoteüs 6:6
  1 Timoteüs 4:4-5
  Kolossenzen 3:5-7
  Lukas 12:15-21
  Efeziërs 5:5
  1 Korintiërs 5:10
  1 Korintiërs 6:10
  Hebreeën 13:5
  Filippenzen 4:11-13
  Jesaja 55:1-2
  Openbaring 22:17
  Matteüs 5:6

  [prettyfilelist type=”pdf,xls,doc,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”1172,” hidefilter=”true” hidesort=”true” hidesearch=”true” openinnew=”true” filesPerPage=”3″]