Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Gehoorzaamheid – Gods definitie van luisteren – Shema

  Zondag 27 mei 2018
  Spreker: Ismee Wubs

  Titel: Gehoorzaamheid – Gods definitie van luisteren – Shema- horen met je hart, aandachtig luisteren

  Deuteronomium 6:4-9
  1 Korintiërs 8:6
  Matteüs 22:35-40
  Exodus 19:5
  Spreuken 10:17
  Johannes 14:15
  1 Johannes 5:3
  Romeinen 16:26
  Romeinen 1:5
  Hebreeën 3:14-15
  Johannes 14:21
  1 Johannes 4:19