Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Het feest van bazuinen – God houdt van feest

  Zondag 29 april 2018
  Spreker: Ismee Wubs

  Titel: Het feest van bazuinen – God houdt van feest

  Leviticus 23:23-25
  Exodus 19:16-19
  Numeri 10:1-10
  Numeri 29:1
  Psalm 27
  Johannes 16:8-11
  Zefanja 1:14-16
  Zacharia 9:14
  Hebreeën 4:1-11
  Matteüs 24:30-31
  1 Korintiërs 15:50-55
  1 Tessalonicenzen 4:16-18
  Openbaring 11:15