Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Het grote mysterie

  Zondag 16 februari 2020
  Spreker: Ismee Wubs

  Titel: Het grote mysterie

  Efeziërs 3:32
  Johannes 14:1-3
  1 Korinthe 11:23-26
  Hebreeën 8:6
  1 Thessalonicenzen 4:16-18
  Handelingen 20:28
  Hebreeën 10:10, 13:12

  1. Verlovingsaanbod
  2. Acceptatie van het aanbod
  Bruidegom: “deze beker is het teken van het nieuwe verbond.”
  3. Huwelijksvoorbereiding
  4. Huwelijksvoltrekking