Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Wat gebeurt er precies als ik sterf?

  Zondag 17 juni 2018
  Spreker: Ismee Wubs

  Titel: Wat gebeurt er precies als ik sterf?

  1 Tessalonicenzen 4:13-18
  Openbaring 4:9
  Filippenzen 1:21,23
  Genesis 2:7,17
  Genesis 3:17-19
  Genesis 6:3a
  Prediker 12:5-7
  Job 33:3
  Lukas 16
  Johannes 8:51 en 11:25-26
  Handelingen 7:54
  2 Korinthe 5