Hartelijk welkom op de officiële website van de Helperkerk - Evangelische Gemeente - Groningen

  Wat is Gods genade?

  Zondag 2 februari 2020
  Spreker: Raymond Manoehoetoe

  Titel: Wat is Gods genade?

  1. Geestelijke plaats en positie in Christus
  2. Vooruitgang met Gods hulp voor ons levenspad
  3. Gods overvloedige voorziening in ons leven
  4. Gods kracht die God beschikbaar telt

  Romeinen  5:1,2
  2 Korinthe 5:17
  Johannes 11
  1 Korinthe 15:10
  Filippenzen 2:12,13
  Kolossenzen 1:29
  Psalm 51
  Prediker 7:8
  1 Korinthe 10:12
  Efeziërs 1:3
  Genesis 1:26
  Titus 2:11-14
  2 Korinthe 12:7-10