Skip to content

Gemeenteleven

connect

‘Connect’ is speciaal ontworpen voor iedereen die wil groeien in zijn geloof, wil weten waar we als kerk voor staan en wil onderzoeken of de Helperkerk zijn/haar geestelijk huis is. In de Connect serie komen de volgende onderwerpen aan bod:

– Bekering: het nieuwe leven
– Geloof: het nieuwe leven
– Maak discipelen
– Waterdoop
– Vervuld zijn met de Geest
– Groeien in geloof
– Heerschappij van Jezus
– Geplant zijn in de gemeente
– Gods eeuwig plan
– Gods herstelplan met de gemeente
– Ledemaat zijn en het lichaam Christus

– Toewijding aan de gemeente
– Een gemeente bouwen volgens Gods patroon
– Onze specifieke gemeentevisie
– Het leiderschap in de gemeente
– Rentmeesterschap
– De fundamentele principes waarop wij bouwen
– Heiligheid en trots
– Loyaliteit en trouw
– Verbondsrelatie
– Waar kan ik mij inzetten? En geestelijke gaven
– Lidmaatschapsconvenant

logo-internship

INTERNSHiP voor mij?
Je wilt iets betekenisvols doen met je leven. Je wil dat je leven ertoe doet en dat je impact hebt. Je hebt een honger naar echtheid en meer ontdekken van God en Zijn wil. Je weet dat God een plan met jouw leven heeft en dat je je moet voorbereiden voor wat God in en door jouw leven wil doen door middel van Zijn instrument: de lokale gemeente.

Er zijn geen vooropleidingseisen waar je aan moet voldoen. Alle lessen zullen in het Nederlands zijn. Of je nu al veel weet van de Bijbel of als je net bekeerd bent maar echt voor God wil leven: de internship is iets voor jou!

Wat is INTERNSHiP?
De internship is een levensveranderend trainings programma van 10 maanden dat gedragen wordt door MFG (Ministers Fellowship Global). Je krijgt in de internship een volwaardige Bijbelschool training op hoog niveau met geweldige leraren die allemaal bouwers zijn van de lokale kerk.

De internship staat voor: groeien in Zijn Woord, karaktervorming en Gods plan door middel van Zijn gemeente leren ontdekken. De MFG voorgangers met jarenlange ervaring en echte bouwers van de lokale gemeente zullen de leraren zijn van de internship.
Je krijgt Bijbels onderwijs op heel hoog niveau van mensen ‘who walk their talk’: mensen die weten waar ze het over hebben en je al voor zijn gegaan in een leven vol overgave in de dienst van God.

Voor meer informatie kijk op de website: http://www.deinterns.nl/

Logo-Helperkids

“Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat” (Deuteronomiun 6:7).
“Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen; zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen,” (Psalm 78:4,6-7).

Onze missie                                                                                                                                                     
Dat kinderen Jezus mogen ontmoeten en Hem mogen dienen met heel hun hart, met heel hun ziel, met heel hun verstand en met al hun kracht en hun naaste lief zullen hebben als zichzelf (Marcus 12:30)

1.    We willen kinderen het evangelie bekend maken (Marcus 16:15)
2.    We willen kinderen bij God brengen (Marcus 10:13-16 en Job 42:5)
3.    We willen kinderen het Woord onderwijzen (Psalm 78:4-8)
4.    We willen kinderen leren hoe ze Jezus kunnen dienen en eren (Mattheus 28:19, 1 Korinthe 12:12, 1 Korinthe 12:7)
5.    We willen samenwerken met de Ouders, die de kinderen dagelijks opvoeden (Deuteronomium 6:4-9

We geloven dat kinderen net als de volwassenen:
•    Vanaf een jonge leeftijd zondebesef kunnen hebben
•    Kunnen bidden en een relatie met God kunnen hebben
•    Kunnen groeien in de gaven en vrucht van de Heilige Geest en zich daar ook naar uit mogen strekken
•    Kunnen aanbidden/een levensstijl van aanbidding kunnen ontwikkelen
•    Het evangelie kunnen verkondigen op hun eigen niveau
•    Volwaardig deel kunnen zijn van de gemeente en lichaam van Christus

Er is een fantastisch kinderteam dat deze missie ook nastreeft en er elke week weer voor de kinderen wil zijn. We hebben vanuit onze eigen identiteit en missie zelf een geweldig lesprogramma ontwikkeld in de gemeente. We gaan structureel met de kinderen per leeftijdsgroep door de Bijbel heen. Zo brengen wij in elke leeftijdsgroep van het kinderwerk precies datgene dat we graag over willen brengen aan onze kinderen.

Ons kinderwerk is onderverdeeld in de volgende drie groepen:

Helperkids Crèche (0 t/m 3-jarigen)
Helperkids onderbouw (groep 1 t/m 4)
Helperkids bovenbouw (groep 5 t/m 8)

De Helperkids onderbouw en bovenbouw aanbidden met de hele gemeente op zondag mee (10.30-11.00 uur) en gaan daarna naar hun eigen diensten (11.00-12.00 uur).

1 keer per maand komen alle kinderen in de basisschoolleeftijd samen voor een supervette Kidspraise (10.30-12.00 uur).

Kidsclub
Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren we elke herfst- en voorjaarsvakantie een supergezellige en leerzame kidsclub. Alle vriendjes en vriendinnetjes zijn dan natuurlijk ook van harte uitgenodigd om te komen!

HTJ

Young Professionals 20 jaar+
Elke woensdagavond, van 19:30 – 22:00 uur, komen we met de Young Professionals van de kerk bij elkaar in de jeugdzolder. We nemen er de tijd voor om God te aanbidden en samen de Bijbel te bestuderen. Dit jaar bestuderen we de brief aan Timotheüs. Naast dat we op de woensdag bij elkaar komen, zetten we ons actief in binnen de gemeente. We richten ons er met name op om te investeren in de volgende generatie tieners en jeugd.

Jeugd 16 – 20 jaar
Om de week op zondagavond, van 19:00 – 20:30 uur, komt de jeugdgroep van de kerk bij elkaar in de jeugdzolder. We starten altijd met aanbidding, waarna wij ons met elkaar verdiepen in een thema wat met de Bijbel en geloof te maken heeft. Naast dat we met elkaar meeleven en bidden, wordt er ook veel gelachen en leven we ons uit tijdens het spelen van spelletjes en maken van muziek. Dit jaar hebben we een heuse jeugdband. Eens in de 6 weken maken we muziek tijdens de kerkdienst.

Tieners 12 – 15 jaar
Om de week op zondagochtend, tijdens de preek, komen de tieners van de kerk bij elkaar in de jeugdzolder. We denken met elkaar na over thema’s die te maken hebben met de Bijbel en ons geloof in Jezus. De lessen zijn boeiend en afwisselend doordat er veel gebruik wordt gemaakt van filmpjes, spelletjes of een quiz. Na de les is er nog tijd voor wat lekkers en ontspanning d.m.v. een spel, filmpje enz.

Zorggroepen

Een gemeente kan niet zonder kleine groepen (een groep tot +/- 12 personen) waar je gestimuleerd wordt in je geloofsleven en waar zorg voor elkaar is. In onze gemeente noemen wij deze groepen zorggroepen. Een zorggroep is eigenlijk de gemeente in het klein. De zorggroep komt wekelijks bij elkaar om God te zoeken en Hem te aanbidden. Gebed heeft ook een belangrijke plaats in de zorggroep. Naast deze bijeenkomsten komt het aspect ‘zorg dragen voor elkaar’ tot uitdrukking door elkaar op te zoeken en elkaar zoveel mogelijk te helpen. Ook gezellige uitjes, shoppen in onze mooie stad, BBQ’s etc. zijn natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de zorggroep. Ons doel is dat er in onze zorggroepen vriendschappen ontstaan voor het leven.

Een gemeente is zo sterk als de zorggroepen sterk zijn! Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen een plekje vindt in een zorggroep.

Gebedsgroep
Daarnaast hebben we ook speciale zorggroepen die zich speciaal richten op gebed. Elke maandagochtend bijvoorbeeld komt een gebedsgroep van 10.00-12.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Helperkerk bijeen om specifiek voor de gemeente te bidden.

Koffieinloop

Koffie inloop
Zending

Bolivia en Indonesië

We geloven in het belang van zending omdat God ons in Mattheüs 28:19-20 de grote opdracht heeft gegeven om het goede nieuws van Zijn reddingbrengende evangelie te verspreiden aan alle volken.
Zo ondersteunen we onder meer het werk van onze zendeling Trinke Miedema in Bolivia genaamd Por todo el mundo en ondersteunen we een weeshuis in Indonesië, Panti Sosial Asuhan Anak Parapattan.

Website: www.portodoelmundo.com

Cesar, Evelin en Trinke
Panti Social Asuhan Anak Parapattan
Het gebouw van het weeshuis
Het Parapattan Weeshuis
Kinderen uit het weeshuis